Místo konání závoduMěstys Vémyslice se nachází v okrese Znojmo a náleží pod  Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Moravský Krumlov. Obec Vémyslice se rozkládá asi dvacetpět kilometrů severovýchodně od  Znojma a sedm kilometrů jihozápadně od města Moravský Krumlov. Tuto příhraniční oblast řadíme do turistický atraktivního Podyjí. Trvalý pobyt na území této obce, jež se honosí titulem městys, má nahlášeno asi 710 obyvatel. Protéká zde řeka Rokytná.

Děti školou povinné mají v obci k dispozici základní školu vyššího stupně a  rodiče malých dětí mohou také využít mateřskou školu. Pro  využití volného času je v obci k dispozici koupaliště a  sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a  hřbitov.

Městys Vémyslice leží v průměrné výšce 255 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1234. Celková katastrání plocha obce je 1230 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesát procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. V obci Vémyslice se pěstuje také víno.

 

www.mestys-vemyslice.cz